dilluns, 30 d’octubre de 2017

NOUS RITMES!

Comencem quart amb la introducció de noves figures musicals: La corxera seguida de dues semicorxeres. A practicar!